آشنایی با قرآن و دانش های قرآنی

دورۀ «آشنایی با قرآن و دانش» از جمله دوره‌های عمومی آموزش‌های آزاد است که در قالب 6 عنوان درسی به عموم علاقمندان عرضه می‌گردد. پس از انتخاب هر یک از دروس این دوره و پرداخت شهریۀ آن، ظرف مدت 24 ساعت، دروس در میزکار شما فعال خواهد شد. چنانچه مایل به اخذ گواهینامۀ پایان این دوره هستید، گزینه صدور گواهینامه را نیز انتخاب نموده و هزینه صدور آن را پرداخت نمایید تا پس از گذران دوره، نسبت به صدور آن اقدام شود. 

آشنایی با قرآن و دانش های قرآنی یک محصول وجود دارد.