شرح زیارت جامعه کبیره

دورۀ «شرح زیارت جامعه کبیره» از جمله دوره‌های عمومی آموزش‌های آزاد است که در قالب 4 عنوان درسی به صورت رایگان عموم علاقمندان عرضه می‌گردد. پس از انتخاب هر یک از دروس این دوره و پرداخت شهریۀ آن، ظرف مدت 24 ساعت، دروس در میزکار شما فعال خواهد شد. چنانچه مایل به اخذ گواهینامۀ پایان این دوره هستید، گزینه صدور گواهینامه را نیز انتخاب نموده و هزینه صدور آن را پرداخت نمایید تا پس از گذران دوره، نسبت به صدور آن اقدام شود. 

شرح زیارت جامعه کبیره  یک محصول وجود دارد.

  • 0 ریال
    تاریخ بروزرسانی : 1396-10-18

    دورۀ «شرح زیارت جامعه کبیره» از جمله دوره‌های عمومی است که در قالب 4 عنوان درسی به صورت رایگان عموم علاقمندان عرضه می‌گردد.پس از انتخاب هر یک از دروس این دوره و پرداخت شهریۀ آن، ظرف مدت 24 ساعت،دروس در میزکار شما فعال خواهد شد.چنانچه مایل به اخذ گواهینامۀ پایان این دوره هستید، گزینه صدور گواهینامه را نیز انتخاب نموده و هزینه...

    0 ریال