روانشناسی تربیتی در قرآن و حدیث

دورۀ «روانشناسی تربیتی در قرآن و حدیث» از جمله دوره‌های عمومی آموزش‌های آزاد است که در حال حاضر در قالب 1 عنوان درسی به عموم علاقمندان عرضه می‌گردد. پس از انتخاب این دوره و پرداخت شهریۀ آن، ظرف مدت 24 ساعت، دروس در میزکار شما فعال خواهد شد. چنانچه مایل به اخذ گواهینامۀ پایان این دوره هستید، گزینه صدور گواهینامه را نیز انتخاب نموده و هزینه صدور آن را پرداخت نمایید تا پس از گذران دوره، نسبت به صدور آن اقدام شود. 

روانشناسی تربیتی در قرآن و حدیث یک محصول وجود دارد.

  • 130,000 ریال
    تاریخ بروزرسانی : 1396-08-30

    دورۀ «روانشناسی تربیتی در قرآن و حدیث» ازجمله دوره‌های عمومی آموزش‌های آزاد است که درحال حاضر در قالب1عنوان درسی به عموم علاقمندان عرضه می‌گردد.پس از انتخاب این دوره و پرداخت شهریۀ آن،ظرف مدت 24 ساعت،دروس در میزکار شما فعال خواهد شد. چنانچه مایل به اخذ گواهینامۀ پایان این دوره هستید،گزینه صدورگواهینامه رانیزانتخاب نموده وهزینه...

    130,000 ریال