عقاید اسلامی در قرآن

دورۀ «عقاید اسلامی در قرآن» از جمله دوره‌های عمومی آموزش‌های آزاد است که در قالب 4 عنوان درسی به صورت رایگان به عموم علاقمندان عرضه می‌گردد. پس از انتخاب هر یک از دروس این دوره، ظرف مدت 24 ساعت، دروس در میزکار شما فعال خواهد شد. چنانچه مایل به اخذ گواهینامۀ پایان این دوره هستید، گزینه صدور گواهینامه را انتخاب نموده و هزینه صدور آن را پرداخت نمایید تا پس از گذران دوره، نسبت به صدور آن اقدام شود. 

عقاید اسلامی در قرآن  یک محصول وجود دارد.

  • 0 ریال
    تاریخ بروزرسانی : 1396-10-05

    دورۀ «عقاید اسلامی در قرآن» از جمله دوره‌های عمومی آموزش‌های آزاد است که در قالب 4 عنوان درسی به صورت رایگان به عموم علاقمندان عرضه می‌گردد. پس از انتخاب هر یک از دروس این دوره، ظرف مدت 24 ساعت، دروس در میزکار شما فعال خواهد شد. چنانچه مایل به اخذ گواهینامۀ پایان این دوره هستید، گزینه صدور گواهینامه را انتخاب نموده و...

    0 ریال