کتاب فقه الحدیث (1)

کتاب فقه الحدیث (1)

این کتاب،مبانی‌وروش فهم حدیث وپیش‌نیازهاو مباحث مقدماتی فقه‌الحدیث را ارائه می‌دهد.همچنین 2 گام فهم‌مفردات و فهم‌ترکیبات رااز 8 گام فهم‌متن ومقصودحدیث تبیین می‌نماید.این کتاب نخستین حلقه از 4 حلقۀ درسی فقه‌الحدیث است که دررشتۀ جدیدوبازنگر‌ی‌شدۀ علوم قرآن‌وحدیث دردانشگاه‌های کشورتدریس می‌شودومطالب آن،مطابق باسرفصل مصوب مرکزهماهنگی وتوسعۀ آموزش‌عالی قرآنی،وابسته به وزارت‌علوم،تحقیقات‌وفناوری است. 

80,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

89 قلم

Notice: Undefined index: dc_tab in /home/qhu/domains/rayadin.qhu.ac.ir/public_html/cache/smarty/compile/14/67/db/1467dbe0fa94306b5a558eaefd229b74be7a1a24.file.product.tpl.php on line 822Notice: Trying to get property of non-object in /home/qhu/domains/rayadin.qhu.ac.ir/public_html/cache/smarty/compile/14/67/db/1467dbe0fa94306b5a558eaefd229b74be7a1a24.file.product.tpl.php on line 822