کتاب آشنایی با ادیان آسمانی

کتاب آشنایی با ادیان آسمانی

درمتون مقدس ادیان توحیدی،آموزه‌ها وپیام‌های مشترک فراوانی وجودداردکه می‌تواندمحورتعامل قرارگیرد.قرآن نیزپیروان این ادیان رادعوت به چنین تعاملی درتوحیدکرده است.این کتاب سعی دارد اطلاعاتی مختصروجامع پیرامون این ادیان،تاریخ،آموزه‌های اعتقادی،فرقه‌ها،آیین‌ها وعباداتشان ارائه کند.

کتابی که پیش‌روی شماست اثردکترجوادباغبانی آرانی استادیارمؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)ومدرس دانشگاه قرآن وحدیث است. 

80,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

97 قلم