ارزان شد! صرف و نحو کاربردی

دوره صرف و نحو کاربردی

دورۀ تقویتی صرف و نحو کاربردی، به شیوۀ آموزش الکترونیکی و ارائۀ آنلاین برگزار می‌شود. در این دوره با انتخاب برخی آیات قرآن، ضمن پرداختن به مباحث صرف و نحو، به تجزیه و ترکیب واژگان متون پرداخته و برخی نکات واژگانی، ترجمه‌ای، تفسیری و بلاغی نیز ذکر خواهد شد. 

مطالعۀ جزئیات دورۀ صرف و نحو کاربردی 

ثبت نام تمدید شد. صرف و نحو کاربردی

400,000 ریال بدون مالیات.

320,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

93 قلم