درآمدی بر فهم احادیث مشکل

کتاب درآمدی بر فهم احادیث مشکل

مراد از مشکل الحدیث، روایاتی است که دیریاب است و مراد خود را به سادگی در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهد.در این مجموعه، راهکارهای گذر از هر یک از این مراحل ارائه شده و نمونه‌های مشکل الحدیث که توسط عالمان شیعه حل شده‌اند، ارائه شده است.

کتابی که پیش روی شماست اثر استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث است. 

95,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

95 قلم