دوره مکالمه عربی

دورۀ مکالمۀ عربی، به شیوۀ آموزش الکترونیکی و در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برگزار می‌شود. علاقمندان به شرکت در هر یک از سطوح نامبرده، می‌توانند با انتخاب سطح مورد نظر خود و پرداخت شهریۀ مربوط به آن سطح، ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

مطالعۀ جزئیات دورۀ مکالمۀ عربی


سطح مقدماتی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه دوره
[افزایش 140,000 ریال]
عدم دریافت گواهینامه دوره

3,000,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

1600 قلم