کتاب حوزه ها و مکاتب حدیثی

این‌کتاب‌به2موضوع ازتاریخ حدیث می‌پردازد:

الف)جریان‌های فکری درتعامل باحدیث و3جریان مهم حدیثیکه عبارتنداز:1.ظاهرگرایی(اخباریگری واهل حدیث)2.عقل‌گرایی(فلاسفه ومتکلّمان)؛3.باطن‌گرایی(عرفان وصوفیه). 

ب)مکان‌های اصلی فعالیت حدیثی درطول تاریخ اسلام(10حوزۀ شیعی و 3حوزه بزرگ حدیثی اهل سنت) 

کتاب پیش رو، اثر حجت الاسلام والمسلمین دکترمهدی مهریزی دانشیاردانشگاه آزاداسلامی ومدرس دانشگاه قرآن و حدیث است. 

125,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

100 قلم