کتاب تفسیر اثری (1)

کتاب تفسیر اثری (1)

رسول خدا وقرآن او،با عترت پاکش،بزرگترین هدیه الهی بربشریت است.نعمتی که تنهابخاطرآن خدای منان برمؤمنان منت نهاد.پیامبر،قرآن وعترتش رادویادگارخودنامیدوامت اسلامی رابه تمسک به این دو ثقل فراخواند.اثرحاضر،برای دانشجویان کارشناسی ارشد،در16درس ازجزء26باتکیه برموضوعات معرفتی واخلاقی،ارائه می‌گردد. 

کتاب پیش‌رو اثردکترسیدمحسن میرباقری،استادیاردانشگاه تربیت معلم شهیدرجایی ومدرس دانشگاه قرآن وحدیث است. 

100,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

87 قلم