کتاب قواعد توثیق راویان

کتاب قواعد توثیق راویان

قواعدتوثیق یا تعدیل،نشانه‌هایی ازگزارش‌های رجالی بوده‌اندکه به مرور زمان بشکل قاعده درآمده‌اند.هر صاحبنظر رجالی باید ضمن بحث درهریک ازاین قواعد،رویکردعلمی خود را مشخص کند. این کتاب بحث تفصیلی دربارۀ این قواعد را با دسته‌بندی خاصی ارائه می‌دهد. 

کتاب پیش‌رو، اثرمشترک استادمحمدکاظم رحمان ستایش استادیار دانشگاه قم ومدرس دانشگاه قرآن وحدیث و روح الله شهیدی استادیار دانشگاه تهران(پردیس فارابی) است.

110,000 ریال بدون مالیات.

افزودن به لیست دلخواه

92 قلم