جهت آشنایی با شرایط و ضوابط دورۀ آمادگی دکتری تخصصی اینجا را کلیک کنید.