«بسمه تعالی»

 

 

 آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، به منظور ترویج فرهنگ علوی و مهجوریت‌زدایی از کتاب شریف نهج البلاغه، "مدرسه تابستانی نهج البلاغه" را برگزار می‌کند.

 

جزئیات برگزاری این خدمت آموزشی و شیوۀ ثبت نام را از لینک زیر دریافت نمایید.

جزئیات برگزاری مدرسه تابستانی نهج البلاغه

 

 

آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی

دانشگاه قرآن و حدیث