حوزه های مجازی  11 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • قرآن

  «حوزه مجازی قرآن» شامل دروس منتخب مقطع کارشناسی رشته علوم و معارف قرآن و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث است. این دوره برای آن دسته از علاقمند به علوم اهل بیت (ع) که امکان تحصیل در مقاطع رسمی را ندارند، طراحی شده است.

  جهت مطالعات اطلاعات تکمیلی حوزه مجازی قرآن، اینجا را کلیک کنید.

 • حدیث

  «حوزه مجازی حدیث» شامل دروس منتخب مقطع کارشناسی رشته علوم حدیث است. این دوره برای آن دسته از علاقمند به علوم اهل بیت (ع) که امکان تحصیل در مقاطع رسمی را ندارند، طراحی شده است. 

  جهت مطالعه اطلاعات تکمیلی حوزه مجازی حدیث، اینجا را کلیک کنید. 

 • نهج البلاغه

  «حوزه مجازی نهج البلاغه» شامل دروس منتخب مقطع کارشناسی ارشد گرایش نهج البلاغه است. این دوره برای آن دسته از علاقمند به علوم اهل بیت (ع) که امکان تحصیل در مقاطع رسمی را ندارند، طراحی شده است. 

  جهت مطالعه اطلاعات تکمیلی حوزه مجازی نهج البلاغه، اینجا را کلیک کنید. 

 • کلام و عقاید

  «حوزه مجازی کلام و عقاید» شامل دروس منتخب مقطع کارشناسی ارشد گرایش کلام و عقاید است. این دوره برای آن دسته از علاقمند به علوم اهل بیت (ع) که امکان تحصیل در مقاطع رسمی را ندارند، طراحی شده است. 

  جهت مطالعه اطلاعات تکمیلی حوزه مجازی کلام و عقاید، اینجا را کلیک کنید.