بنیاد علمی نهج البلاغه یزد

دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "بنیاد علمی نهج البلاغه یزد" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

بنیاد علمی نهج البلاغه یزد هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.