دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران" مختص کارکنان آن دانشگاه است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.