قوه قضائیه

دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "سازمان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

قوه قضائیه  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.