دوره های سازمانی

"دوره‌های سازمانی" شامل دوره‌هایی است که به سفارش سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی، برای کارکنان محترم آن سازمان یا مرکز برگزار می‌شود. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست این دروس، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

دوره های سازمانی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زیرشاخه ها

 • قوه قضائیه

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "سازمان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

 • بنیاد علمی نهج البلاغه یزد

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "بنیاد علمی نهج البلاغه یزد" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران" مختص کارکنان آن دانشگاه است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت.

 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت.