دوره های سازمانی

"دوره‌های سازمانی" شامل دوره‌هایی است که به سفارش سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیردولتی، برای کارکنان محترم آن سازمان یا مرکز برگزار می‌شود. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست این دروس، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

دوره های سازمانی یک محصول وجود دارد.

زیرشاخه ها

 • قوه قضائیه

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "سازمان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

 • بنیاد علمی نهج البلاغه یزد

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "بنیاد علمی نهج البلاغه یزد" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت. 

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران" مختص کارکنان آن دانشگاه است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت.

 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  دوره‌های ارائه شده در شاخۀ "دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی" مختص کارکنان آن سازمان است. لذا شرکت در این دوره‌ها برای عموم افراد نیست و آموزش‌های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی، هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید نادرست دروس این دوره‌ها، توسط افراد متفرقه نخواهد داشت.