گروه حدیث

در حال حاضر، کتاب هایی که در "حوزۀ حدیث"، توسط انتشارات دارالحدیث عرضه شده است، ذیل این شاخه قرار می‌گیرد.

گروه حدیث 5 محصول وجود دارد

 • 84,000 ریال 105,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  عالمان شیعه و سنی دربارۀ سنت  حدیث، آرای مشترک و گاه متفاوتی دارند. در این کتاب، پس از بررسی دلایل اعتبار سنت نبوی و سنت اهل بیت (ع)، ویژگی‌های حدیث شیعه و سنی بیان شده است. گسترۀ سنت، دانش‌های حدیثی و عدالت صحابه، از دیگر مباحثی است که در این کتاب بررسی و تبیین شده است. کتابی که پیش روی شماست اثر استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی، دانشیار...

  84,000 ریال 105,000 ریال
  ارزان شد!
 • 76,000 ریال 95,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  مراد از مشکل الحدیث، روایاتی است که دیریاب است و مراد خود را به سادگی در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهد.در این مجموعه، راهکارهای گذر از هر یک از این مراحل ارائه شده و نمونه‌های مشکل الحدیث که توسط عالمان شیعه حل شده‌اند، ارائه شده است. کتابی که پیش روی شماست اثر استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث است. 

  76,000 ریال 95,000 ریال
  ارزان شد!
 • 52,000 ریال 65,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  اختلاف دویاچند متن،غباری است که بردامان شماری ازاحادیث اسلامی فرونشسته است.دراین میان اماتلاش عالمانه حدیث‌شناسان، موجب شده است افزون برشناسایی علل ناسازگاری،میان شمارزیادی ازموارد،اختلاف برطرف گردد.کتاب حاضر بخشی ازاسباب اختلاف احادیث و چگونگی علاج آنها رابررسی می‌کند.  کتابی که پیش روی شماست اثر حجة الاسلام والمسلمین مرتضی خوش نصیب،...

  52,000 ریال 65,000 ریال
  ارزان شد!
 • 100,000 ریال 125,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  حدیث‌پژوهان شیعه و اهل سنت با گردآوری سخنان معصومان و تألیف گونه‌های مختلف، بسته به نیاز مخاطب، آثار ارزشمند و متفاوتی را آفریده‌اند. کتاب پیش دید شما در مقام معرفی مهمترین منابع حدیثی با چهار ویژگی: جامعیت (منابع روایی شیعه و اهل سنت)، اختصار، غنا و گستردگی محتواست.  این اثر کاری مشترک از آقایان دکتر هادی حجت ـ دانشیار ـ و دکتری مهدی...

  100,000 ریال 125,000 ریال
  ارزان شد!
 • 64,000 ریال 80,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1396-09-27

  این کتاب،مبانی‌وروش فهم حدیث وپیش‌نیازهاو مباحث مقدماتی فقه‌الحدیث را ارائه می‌دهد.همچنین 2 گام فهم‌مفردات و فهم‌ترکیبات رااز 8 گام فهم‌متن ومقصودحدیث تبیین می‌نماید.این کتاب نخستین حلقه از 4 حلقۀ درسی فقه‌الحدیث است که دررشتۀ جدیدوبازنگر‌ی‌شدۀ علوم قرآن‌وحدیث دردانشگاه‌های کشورتدریس...

  64,000 ریال 80,000 ریال
  ارزان شد!