گروه حدیث

در حال حاضر، کتاب هایی که در "حوزۀ حدیث"، توسط انتشارات دارالحدیث عرضه شده است، ذیل این شاخه قرار می‌گیرد.

گروه حدیث 9 محصول وجود دارد

 • 105,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-03

  عالمان شیعه و سنی دربارۀ سنت  حدیث، آرای مشترک و گاه متفاوتی دارند. در این کتاب، پس از بررسی دلایل اعتبار سنت نبوی و سنت اهل بیت (ع)، ویژگی‌های حدیث شیعه و سنی بیان شده است. گسترۀ سنت، دانش‌های حدیثی و عدالت صحابه، از دیگر مباحثی است که در این کتاب بررسی و تبیین شده است. کتابی که پیش روی شماست اثر استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی، دانشیار...

  105,000 ریال
 • 95,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-03

  مراد از مشکل الحدیث، روایاتی است که دیریاب است و مراد خود را به سادگی در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهد.در این مجموعه، راهکارهای گذر از هر یک از این مراحل ارائه شده و نمونه‌های مشکل الحدیث که توسط عالمان شیعه حل شده‌اند، ارائه شده است. کتابی که پیش روی شماست اثر استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث است. 

  95,000 ریال
 • 65,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-03

  اختلاف دویاچند متن،غباری است که بردامان شماری ازاحادیث اسلامی فرونشسته است.دراین میان اماتلاش عالمانه حدیث‌شناسان، موجب شده است افزون برشناسایی علل ناسازگاری،میان شمارزیادی ازموارد،اختلاف برطرف گردد.کتاب حاضر بخشی ازاسباب اختلاف احادیث و چگونگی علاج آنها رابررسی می‌کند.  کتابی که پیش روی شماست اثر حجة الاسلام والمسلمین مرتضی خوش نصیب،...

  65,000 ریال
 • 230,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-11-06

  حدیث‌پژوهان شیعه و اهل سنت با گردآوری سخنان معصومان و تألیف گونه‌های مختلف، بسته به نیاز مخاطب، آثار ارزشمند و متفاوتی را آفریده‌اند. کتاب پیش دید شما در مقام معرفی مهمترین منابع حدیثی با چهار ویژگی: جامعیت (منابع روایی شیعه و اهل سنت)، اختصار، غنا و گستردگی محتواست.  این اثر کاری مشترک از آقایان دکتر هادی حجت ـ دانشیار ـ و دکتری مهدی...

  230,000 ریال
 • 80,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-03

  این کتاب،مبانی‌وروش فهم حدیث وپیش‌نیازهاو مباحث مقدماتی فقه‌الحدیث را ارائه می‌دهد.همچنین 2 گام فهم‌مفردات و فهم‌ترکیبات رااز 8 گام فهم‌متن ومقصودحدیث تبیین می‌نماید.این کتاب نخستین حلقه از 4 حلقۀ درسی فقه‌الحدیث است که دررشتۀ جدیدوبازنگر‌ی‌شدۀ علوم قرآن‌وحدیث دردانشگاه‌های کشورتدریس...

  80,000 ریال
 • 150,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-03

  اثر حاضر، در تلاش است تا گزارشی از تاریخ حدیث شیعه، همراه با راویان و منابع حدیثی و همچنین نمای مختصری از تاریخ حدیث اهل سنت ارائه نماید. آگاهی از روند حدیث‌نگاری، مهمترین نگاشته‌ها، محدثان مشهور، مکتب‌ها و حوزه‌های حدیثی شیعه و سنی، هدف اصلی این نوشتار است.  کتاب پیش روی شما، اثرحجة الاسلام و المسلمین دکترسیدمحمدکاظم طباطبایی...

  150,000 ریال
 • 120,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-05

  بخش مهم دغدغه دانشیان حوزه دین،احرازصدور روایات ازمعصومان است که دانش رجال یاراوی‌شناسی این وظیفه رابعهده دارد.این کتاب،تبیین مرحله اول ورودتخصصی به این دانش راباتبیین مفاهیم وکارکردهاوضرورت‌هاودیدگاه‌های مخالف وموافق نسبت به آن وکاربردهای این دانش رابرعهده دارد.  کتاب پیش رو،اثراستادمحمدکاظم رحمان‌ستایش استادیاردانشگاه قم ومدرس دانشگاه قرآن وحدیث است. 

  120,000 ریال
 • 110,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-05

  قواعدتوثیق یا تعدیل،نشانه‌هایی ازگزارش‌های رجالی بوده‌اندکه به مرور زمان بشکل قاعده درآمده‌اند.هر صاحبنظر رجالی باید ضمن بحث درهریک ازاین قواعد،رویکردعلمی خود را مشخص کند. این کتاب بحث تفصیلی دربارۀ این قواعد را با دسته‌بندی خاصی ارائه می‌دهد.  کتاب پیش‌رو، اثرمشترک استادمحمدکاظم رحمان ستایش استادیار دانشگاه قم...

  110,000 ریال
 • 125,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-09-10

  این‌کتاب‌به2موضوع ازتاریخ حدیث می‌پردازد: الف)جریان‌های فکری درتعامل باحدیث و3جریان مهم حدیثیکه عبارتنداز:1.ظاهرگرایی(اخباریگری واهل حدیث)2.عقل‌گرایی(فلاسفه ومتکلّمان)؛3.باطن‌گرایی(عرفان وصوفیه).  ب)مکان‌های اصلی فعالیت حدیثی درطول تاریخ اسلام(10حوزۀ شیعی و 3حوزه بزرگ حدیثی اهل سنت)  کتاب پیش رو، اثر حجت...

  125,000 ریال