کارگاه های آموزشی

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در این شاخه ارائه می‌شود. 

کارگاه های آموزشی  3 محصول وجود دارد

 • 320,000 ریال 400,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-07-15

  دورۀ تقویتی صرف و نحو کاربردی، به شیوۀ آموزش الکترونیکی و ارائۀ آنلاین برگزار می‌شود. در این دوره با انتخاب برخی آیات قرآن، ضمن پرداختن به مباحث صرف و نحو، به تجزیه و ترکیب واژگان متون پرداخته و برخی نکات واژگانی، ترجمه‌ای، تفسیری و بلاغی نیز ذکر خواهد شد.  مطالعۀ جزئیات دورۀ صرف و نحو کاربردی 

  320,000 ریال 400,000 ریال
  ارزان شد!
 • 210,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-07-05

  «انشانویسی‌عربی»ازجمله‌دوره‌های‌آموزشی‌است‌که‌جهت‌ایجاد‌مهارت‌نگارش‌به‌زبان‌عربی،برای‌علاقمندان‌این حوزه‌وبه‌شیوه‌آموزش‌الکترونیکی‌عرضه‌می‌گردد.پس‌ازانتخاب‌این‌دوره، ظرف‌مدت24ساعت‌کاری،دروس‌آن‌درمیزکارشمافعال‌خواهدشد.چنانچه‌ظرفیت‌ثبت‌نام‌دراین‌دوره‌به‌حدنصاب‌برسد،امکان‌برگزاری‌کارگاه‌رفع‌اشکال‌آنلاین‌باحضوراستاد،وجودخواهدداشت. 

  210,000 ریال
 • 90,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1397-07-05

  «آشنایی‌باکتب‌لغت‌عربی»ازجمله‌دوره‌های‌آموزشی‌است‌که‌جهت‌ایجاد‌مهارت‌دربکارگیری‌واستفاده‌ازکتب‌لعت‌عربی‌درتحقیقات‌وپژوهش‌های‌علوم‌اسلامی،برای‌علاقمندان‌این...

  90,000 ریال